Roční závěrka MAS Sokolovsko 2013

Roční závěrka MAS Sokolovsko 2013 po schválení Správní a Dozorčí radou MAS dne 4.6.2014:

Výsledovka MAS 2013
Výroční zpráva MAS za rok 2013
Rozvaha MAS 2013
Audit MAS 2013
Příloha 3 k účetní závěrce MAS za rok 2013

Dokumenty budou předloženy Valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s., na kterou jste srdečně zváni dne 12.6.2014 od 15.00 hodin v Rudolecké hospůdce (obec Rudolec).

Případné dotazy či připomínky prosím směřujte na ředitelku MAS, Ing. Ivanu Jágrikovou, 739 011 869, info@mas-sokolovsko.eu. Děkujeme.