Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Ve dnech 27. 8., 29. 8. a 3. 9. 2013 se uskuteční informační schůzky k zahájení rekvalifikačního kurzu “Základy podnikání” v délce 222 výukových hodin v rámci projektu Snadněji přes překážky k podnikání.

Součástí je výuka témat: právní minimum pro začínající podnikatele, marketing, základy účetnictví, efektivní manažer, vedení lidských zdrojů, základy práce s PC, finanční gramotnost, EU a její dotační možnosti, podnikatelský záměr.

Výuka prvního kurzu bude probíhat: po-čt od 8:30 hod. do 13:45 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí od konce září do začátku prosince.

Během výuky si jako účastníci zpracujete vlastní podnikatelský záměr, který budete obhajovat na konci kurzu. Po úspěšně napsaném testu a úspěšně obhájeném podnikatelském záměru obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci.

Účast na rekvalifikačním kurzu je zdarma. Účastníci obdrží občerstvení a příspěvek na dopravu. Další podpora pro osoby pečující o dítě bude individuální.

Informace o projektu (PDF)