První vydání Leader MAS Sokolovsko v r. 2011

V tomto čísle občasníku (PDF) se dočtete:

MAS Sokolovsko vyhlašuje Výzvu č. 4
Bude se konat valná hromada MAS Sokolovsko o.p.s.
Seminář k problematice mikroregionů
Přípravný projekt Mikroregionu Sokolov – východ: napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les
Arboretum Antonín
Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa
Mezinárodní sympozium a 4. Progress Workshop v rámci projektu ReSource “Přeměna problémů v potenciály”
Vychází 1. číslo vlastivědného časopisu SOKOLOVSKO
Řemeslo má zlaté dno
Přípravný projekt pro kulturně společenské zařízení v Březové