Průběh schvalování SCLLD (2/2016)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (dále jen SCLLD) úspěšně prošla formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V současné době se zahajuje věcná kontrola SCLLD. O dalších novinkách Vás budeme průběžně informovat.