Proběhla říjnová valná hromada partnerů

Na jednání valné hromady partnerů byly mimo jiné představeny dotační tituly, které budou prostřednictvím MAS Sokolovsko vyhlašovány. Více informací je k přečtení v přiložených dokumentech:

Zápis
Prezentace