Příprava projektu Vzdělaný venkovan

Vážený čtenáři, tři místní akční skupiny (MAS Sokolovsko, MAS Náš region a MAS 21) společně připravují projekt s názvem “Vzdělaný venkovan“. Snažíme se zjistit, zda by o výstupy tohoto vzdělávacího projektu byl dostatečný zájem a v jaké podobě by Vám vyhovoval. Projekt je připravován v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.

I Vy nám můžete pomoci projektový záměr co nejlépe připravit. Možností je několik.

1) Můžete vyplnit dotazník. Dotazníkové šetření bude uzavřeno 10.10.2012. Pokud se rozhodnete jej vyplnit později, nevadí, prosím neváhejte a vyplňte jej. Vaše názory nás zajímají.

2) Dne 9.10.2012 od 10:30 hodin proběhne v kanceláři MAS Sokolovsko o.p.s. na Březové veřejné projednání tohoto záměru. Máte-li zájem se zúčastnit a vyjádřit tak svůj názor, potvrďte svou účast na e-mail: mas.sokolovsko@volny.cz nebo na tel. 352 633 520. Těšíme se na Vás.

Děkujeme Vám za Váš čas a názory. Pracovníci MAS.