Příprava projektu To co frčí v pohraničí

Vážený čtenáři, tři české místní akční skupiny (MAS Český les, MAS 21 a MAS Sokolovsko) a jedna německá MAS společně připravují projekt na podporu regionálních produktů. Název projektu je “To co frčí v pohraničí“. Projekt je připravován v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.

V projektu se zajímáme o problematiku podpory místních produktů a chceme zviditelnit naše podnikatele. Snahou je mj. vytipovat konkrétní produkty/producenty a zjistit názory místních obyvatel na danou problematiku.

I Vy nám můžete pomoci projektový záměr co nejlépe připravit. Možností je několik.

1) Můžete vyplnit dotazník. Dotazníkové šetření bude uzavřeno 10.10.2012. Pokud se rozhodnete jej vyplnit později, nevadí, prosím neváhejte a vyplňte jej. Vaše názory nás zajímají.

2) Dne 9.10.2012 od 10:00 hodin proběhne v kanceláři MAS Sokolovsko o.p.s. na Březové veřejné projednání tohoto záměru. Máte-li zájem se zúčastnit a vyjádřit tak svůj názor, potvrďte svou účast na e-mail: mas.sokolovsko@volny.cz nebo na tel. 352 633 520. Těšíme se na Vás.

Děkujeme Vám za Váš čas a názory. Pracovníci MAS Sokolovsko.