Přijďte nám pomoci plánovat partnerské projekty

V současné době připravujeme s MAS Vladař, o. p. s. partnerský projekt, jehož cílem bude v prvé řadě stavební obnova 2 budov. Na území naší MAS se jedná o částečnou rekonstrukci nemovité kulturní památky, která slouží jako radnice města Krásno. Na území MAS Vladař bude realizována obnova stávající nevyužívané budovy a přístavba k této budově. Takto vzniklá stavba bude sloužit občanům Bitozevsi jako kulturní a společenské zázemí.

Druhá část projektu bude věnována analýze čerpání dotací z Programu rozvoje venkova na území obou partnerských MAS. Naším cílem bude zjistit, zda je Program rozvoje venkova využíván, kdo jsou nejčastější žadatelé a o co mají žadatelé největší zájem.

Při přípravě a plánování tohoto projektu bychom chtěli vyjít i z Vašich požadavků a přání. Proto máte-li zájem zjistit o projektu víc, přijďte nám poradit. Rádi Vás přivítáme dne 14. června v 10:00 hodin na MěÚ Krásno, kde proběhne společné plánování projektu za účasti občanů z partnerské MAS Vladař. Zde bude připraven následující program:

10:00 – 11:30 představení místních akčních skupin, představení a projednání projektu
11:30 – 12:00 prohlídka nemovité kulturní památky – radnice v Krásně.

Další setkání, na kterém chceme shromáždit a posoudit Vaše příspěvky, připomínky a zkušenosti za naši stranu projektu, proběhne ve středu 16. června od 15:00 hodin v Krásně (pro případné zájemce o účast dopravu na místo zajistíme).

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na mas.s.jagrikova@seznam.cz nebo na telefonním čísle 739 011 869.

Na setkání s Vámi se těší zástupci obou zúčastněných MAS.