Přijato 28 žádostí v rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader

MAS Sokolovsko o. p. s. dne 11. 6. 2010 ukončila administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projektů, které obdržela od žadatelů v rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader. Stejně jako v loňském roce jsme obdrželi 28 žádostí (seznam ke stažení). O zvyšující kvalitě záměrů a jejich připravenosti svědčí fakt, že v této výzvě nebyla žádná žádost vyřazena z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti či administrativní kontroly.

Dne 17. 6. 2010 bude zasedat výběrová komise MAS, jejímž úkolem bude všechny projekty zkontrolovat a bodově ohodnotit (sestavení tzv. long listu). Dne 21. 6. 2010 proběhne setkání programového výboru MAS, jehož úkolem bude sestavení tzv. short listu, tj. seznamu projektů doporučených k obdržení dotace z Programu rozvoje venkova, osa IV., opatření IV.1.2. Ve stejný den zasedne i správní rada MAS, která má závěrečné a rozhodující slovo nad schválením seznamu projektů doporučených k financování a volbě náhradních projektů.

Poté budou všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé písemně informováni, zda jsou ze strany MAS Sokolovsko doporučeni k získání dotace či nikoliv.

V přiloženém dokumentu je k dispozici stručný přehled o přijatých žádostech a jejich členění do jednotlivých fichí.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím bez váhání obracejte na naši kancelář na MěÚ Březová (352 633 520), příp. na manažera MAS (Ing. I. Jágriková, 739 011 869).