Přehled zaregistrovaných žádostí z 5. výzvy SPL MAS Sokolovsko (14. kolo PRV)

V páté výzvě SPL MAS Sokolovsko bylo podáno 16 žádostí o dotaci. Zde je jejich seznam (XLS).

Podané žádosti