Přehled přijatých žádostí v 7. výzvě SPL MAS Sokolovsko

MAS Sokolovsko přijala 29 žádostí o dotaci. Jejich seznam je zde (XLS).