Pravidla pro příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (PRV) byla zveřejněna Pravidla pro opatření 19, což jsou Pravidla, podle kterých budou místní akční skupiny přijímat a administrovat žádosti o dotaci podané do výzev MAS v rámci PRV. Současně byla zveřejněna pravidla pro žadatele a příjemce, tj. pro opatření 19.2.1. Zde se žadatelé dočtou konkrétní podmínky způsobilosti svých záměrů.

V případě, že připravujete záměr do Programu rozvoje venkova, konzultujte jej s Ing. Ivanou Jágrikovou, tel. 739 011 869 nebo e-mailem jagrikova@mas-sokolovsko.eu.

Více informací naleznete na naší podstránce PRV.