Přátelské setkání MAS Karlovarského kraje v Bečově nad Teplou

V pořadí již 2. letošní setkání místních akčních skupin Karlovarského kraje proběhlo dne 16. února v Bečově nad Teplou. Na setkání panovala příjemná atmosféra, za níž můžeme poděkovat především pořadatelům setkání, tj. zástupcům MAS Náš region. Cílem tohoto setkání bylo projednání účastni západočeských MAS v projektech partnerství Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.

  • Místo konání: Bečov nad Teplou, purkrabství zámku
  • Datum a čas konání: 16. února, 9:00 hodin
  • Zúčastněné organizace: Náš region (pořádající MAS), MAS Sokolovsko, MAS Vladař, MAS 21, MAS Krušné hory – západ, Celostátní síť pro venkov

MAS Sokolovsko v současné době dokončuje z tohoto opatření projekt s názvem Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS. Vzhledem k tomu, že máme s daným opatřením dobré zkušenosti, bude naším cílem i v následujících letech projekty partnerství využívat a tím podporovat rozvoj Sokolovska.

becov1.jpg

Dle podmínek Programu rozvoje venkova má každá MAS možnost zapojit se v daném roce max. do 5 partnerských projektů. Největší zájem realizovat partnerské projekty mají samozřejmě ty MASky, které nebyly vybrány v rámci tzv. „velkého Leaderu“. V případě Karlovarského kraje se tudíž jedná o MAS Náš region a MAS Krušné hory – západ. Partnerské projekty jsou pro tyto MASky jednou z cest, kterou se mohou vydat při rozvoji svého území.

Na společném jednání byla na rok 2010 předběžně domluvena spolupráce MAS Karlovarského kraje v celkem 6 projektech. Z těchto 6 projektů se MAS Náš region bude podílet na 4 projektech, Krušné hory – západ na 5 projektech, MAS 21 taktéž na 4 projektech, MAS Vladař na 3 a MAS Sokolovsko na 2, příp. 3 projektech.

becov2.jpg

Projekty, kterých se naše MAS zúčastní, budou cíleny do oblasti rozvoje občanské vybavenosti a služeb a do ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Menší počet projektů partnerství realizovaných v Karlovarském kraji jsme zvolili proto, že se naše MAS podílí na přípravě několika jiných partnerství s MAS z jiných krajů ČR.

Podrobný zápis (přímý odkaz, .DOC) z jednání je zájemcům k dispozici na webových stránkách MAS, záložka Dokumenty. O dalším vývoji v oblasti partnerských projektů Vás budeme průběžně informovat.