Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko pro připomínkování

optp+eu+mmr_cz_barva

Zájemci o vyjádření se, připomínkování či doplnění pracovní verze dokumentu SCLLD jej naleznou zde na webu MMR.

Vaše připomínky potřebujeme mít k dispozici nejpozději do 19. 9. 2014, a to na e-mailu: hendrichova@mas-sokolovsko.eu.

Prosíme především o komentáře, příp. doplnění a opravy ke kapitolám a tématům, která jsou vám blízká, ať už profesně či zájmově.

Děkujeme za aktivní přístup ke společné tvorbě tohoto dokumentu, zajišťujeme tím společně jeho opravdovost, kvalitu a možnost implementace jeho obsahu do praxe.