Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020

Představujeme Vám pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 zpracovanou ke dni 7. 10. 2015.

Tento dokument bude schvalován Valnou hromadou partnerů dne 21. 10. 2015. Do té doby budou na dokumentu prováděny ještě dílčí úpravy (především grafického a terminologického rázu).

Připomínky k dokumentu posílejte do 19. 10. 2015 na adresu jagrikova@mas-sokolovsko.eu.

Ke stažení:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (PDF)
Přílohy (ZIP)