Pozvánky na akce MAS Sokolovsko 31. 1. 2012

Dne 31. ledna 2012 se ve Slovanském domě v Rotavě uskuteční dvě akce MAS Sokolovsko:

1) představení/projednání projektového záměru připravované žádosti o dotaci MAS Sokolovsko do 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (od 16 hodin – pozvánka)

2) setkání programového výboru a komisí MAS Sokolovsko (od 15 hodin – pozvánka).