Pozvánka ze zasedání Valné hromady zakladatelů MAS Sokolovsko o.p.s. (6/2015)

Dne 23. června 2015 od 15:00 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Březová (1. patro) uskuteční valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko.

Na programu bude zejména projednání hospodaření za rok 2014 vč. auditu a výroční zprávy, organizační a personální změny (Dozorčí rada, Správní rada) či informace o přípravě plánovacího období 2014-2020.

Pozvánka

Přílohy:
Jednací řád
Výroční zpráva 2014 (návrh)
Zpráva auditora 2014
Výsledovka 2014
Rozvaha 2014
Příloha č. 3 účetní závěrky