Pozvánka na zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko

Zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. se bude konat dne 21. října 2015 od 15:00 hodin v Kulturním městském středisku Horní Slavkov (Dlouhá 717, Horní Slavkov). Na programu je například představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a její schválení, dále informace o dotačních titulech, které budou prostřednictvím MAS vyhlašovány.

Na Strategii provádíme ještě dílčí úpravy. Její elektronická verze vč. všech příloh bude zveřejněna na webu MAS dne 7.10.2015. Budete-li mít k SCLLD jakékoli připomínky, pošlete je na mail jagrikova@mas-sokolovsko.eu nejpozději do 19. října 2015. Do valné hromady partnerů budeme na dokumentu ještě provádět drobné dílčí úpravy a zapracovávat Vaše připomínky.

Vaši účast potvrďte prosím do 12. října 2015 na e-mail: linhova@mas-sokolovsko.eu.

Pozvánka (DOCX)