Pozvánka na Valnou hromadu partnerů

Zveme všechny, které zajímá aktuální činnost MAS Sokolovsko na zasedání Valné hromady partnerů, které se bude konat dne 16. června 2022 od 14:30 hod v Kulturním domě Meteor v Novém Sedle (vedle MěÚ – Masarykova 503).

Program

 1. Přivítání účastníků, zahájení jednání;
 2. Schválení programu jednání;
 3. Kontrola plnění usnesení z minula;
 4. Změny v partnerech MAS Sokolovsko;
 5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021;
 6. Projednání a schválení Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 1. pololetí roku 2022;
 7. Stručné představení stavu realizace SCLLD 2014-2020;
 8. Informace o přípravě strategie MAS na nové programové období CLLD21+;
 9. Informace o Čištění řeky Ohře 2022;
 10. Prezentace na téma Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)
 11. Prezentace na téma Informační systém projektových záměrů (ISPS)
 12. Různé, diskuse;