Pozvánka na seminář pro žadatele do výzev MAS Sokolovsko – IROP

Pozvánka na seminář pro žadatele do výzev MAS Sokolovsko vyhlášených místní akční skupinou v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020:

  • MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury
  • MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi
  • MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání

Seminář se uskuteční 6. 3. 2017 od 9:00 hod.

Adresa: školící místnost na Statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

Jak se přihlásit: e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil: 775 303 067, nejpozději do 1. 3. 2017

Program:

  • Představení jednotlivých výzev
  • Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD
  • Povinná příloha MAS Sokolovsko
  • Základní informace k systému pro předkládání žádostí IS KP14+
  • Diskuze

Předpokládaný konec semináře je kolem 15:00 hod. Během semináře bude zajištěno občerstvení.

Soubor ke stažení

Pozvánka (DOC)