Pozvánka na seminář k Programovému rámci PRV CLLD MAS Sokolovsko (26. 9. 2018)

Pozvánka na seminář k Programovému rámci PRV CLLD MAS Sokolovsko. Seminář je určen pro příjemce 2. výzvy PRV MAS Sokolovsko v roce 2018.

Kdy: 26. 09. 2018 od 10:00 hodin

Kde: zasedací místnost na Statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

Program:
1) Aktuální informace ke stavu hodnocení žádostí o dotaci v Programovém rámci PRV CLLD MAS Sokolovsko.
2) Provádění změn v projektu, žádost o změnu.
3) Žádost o platbu, nejčastější chyby v Žádostech o platbu.
4) Povinná publicita projektu.
5) Představení připravovaných výzev v Programovém rámci PRV CLLD MAS
Sokolovsko pro rok 2019.
6) Dotazy, diskuze.

  • Pozvánka