Pozvánka na 2. komunitně-plánovací workshop MAS Sokolovsko

Zveme Vás na “2. komunitně-plánovací workshop”. Zde budeme pokračovat v aktivitách, započatých na předcházejícím 1. workshopu, a zejména budeme řešit problematiku neziskových organizací a podnikatelů. Z tohoto důvodu uvítáme účast nejen Vaší, ale i nových zájemců zejména z řad podnikatelů, zemědělců, mladých lidí, žen. Zde budete mít možnost vyjádřit se k aktivitám, kterými se bude činnost MAS dále ubírat a podpořit toto hnutí Vašimi názory, náměty a připomínkami. Poznatky zde získané budete moci využít při zpracování vlastních strategií za Vaše město /obec/ na příští programové období. Těšíme se na vaši účast!

Pozvánka (PDF)