Poděkování dobrovolníkům za čištění řeky Ohře

Celkem 108 dobrovolníků čistilo v sobotu 23. 4. 2016 řeku Ohři a její břehy, a to na úseku z Kynšperka nad Ohří až do Lokte, přes obce Libavské Údolí, Dasnice, Sokolov, Královské Poříčí, Staré Sedlo. Bylo naplněno bezmála 150 pytlů odpadu, sesbíráno několik pneumatik, kostra dětského kočárku
či vysavače.

Svoz a likvidaci odpadu si vzalo na starost Povodí Ohře, a.s., které nakonec svezlo cca 2,23 tun odpadu.

Tato úklidová sobota byla součástí celoregionální akce Krajského sdružení místních akčních skupin Karlovarského kraje, v rámci něhož byla zorganizována podobná čištění na různých úsecích od Chebu až k Žatci, včetně řeky Teplá v okolí Teplé a Bečova n. Teplou.

Děkujeme tímto především všem dobrovolným účastníkům, kteří se i přes nepřízeň počasí rozhodli zapojit do této prospěšné aktivity, a to všem vodákům plujícím z Kynšperka do Sokolova, osamocenému týmu Samby v podání Petra Hahna a děvčat Kamči a Terky, dále partě dobrovolníků ze Sokolova, pracovníkům MAS Sokolovsko, silnému zastoupení Klubu českých turistů v čele s Ladislavem Zoubkem, skupině ze Střední živnostenské školy pod vedením Dagmar Vaďurové, skupině geocacherů z GeoWestu pod organizací manželů Hůrkových, obyvatelům Dasnic v čele s Gabrielou Turnerovou a pracovníkům obecního úřadu v Dasnicích.

plakat ohre

Velice děkujeme všem obcím, jež se podílely na akci její propagací či sponzorskými dary. Byla to: město Kynšperk nad Ohří, město Loket, město Nové Sedlo, město Březová, obec Královské Poříčí, obec Dasnice a obec Libavské Údolí.

V neposlední řadě patří poděkování také sponzorům, kteří zajistili občerstvení pro účastníky akce. Byli jimi:

poradatele

sponzori-ohre