Občasný zpravodaj č. 8 (11/2009)

Rok 2009 se pomalu ale jistě posouvá ke svému konci a je na místě provést rekapitulaci. Toho co se povedlo či nikoliv. Na úvod jen zmiňme, že letošní rok byl pro naší MAS zatím tím nejbouřlivějším, ale také nejúspěšnějším. Co vše se přihodilo, zjistíte v osmém vydání občasného zpravodaje (.doc).