Občasný zpravodaj č. 1, leden 2006

Dne 6. 1. 2006 se v zasedací místnosti městského úřadu Kraslice uskutečnila úvodní schůzka zainteresovaných starostů na téma založení nové místní akční skupiny (dále jen MAS).

 1. Dne 6.1.2006 se v zasedací místnosti městského úřadu Kraslice uskutečnila úvodní schůzka zainteresovaných starostů na téma založení nové místní akční skupiny (dále jen MAS). Schůzky se zúčastnili starostové z mikroregionů Kraslicko, Svatavka, dále zástupce mikroregionu Sokolov – Východ, Sokolov – Západ a starosta Habartova. Po vyslechnutí informací o stavu implementace programu pro obnovu venkova Leader proběhla diskuse, ze které vyplynuly následující závěry:
  • Všichni přítomní se shodly na zájmu vytvořit vlastní MAS, která má ambice zahrnout území okresu Sokolov
  • Byli pověřeni Ing. Stefan a p. Bouda k podniknutí dalších kroků v tomto směru.
 2. Dne 11.1.2006 se na MÚ Březová uskutečnila schůzka p. Boudy a Ing. Makovičky. Zde bylo dojednáno:

  • a.V nejbližší bude době uskutečněna schůzka se starostou Valče panem Sušankou za účelem získání dalších konkrétních informací, které by umožnily vtvořit MAS.
  • b.Bude uskutečněna schůzka se zástupcem MAS Západní Krušnohoří za účelem získání aktuálních zkušeností se zakládáním MAS.
  • c.Ing. Makovička zajistí pomocí fi ABRI management vytváření MAS, tj. zejména nezbytnou administrativu, zajištění právních podkladů, komunikaci s potenciálními členy MAS a žádosti o dotace a příspěvky na vytvoření MAS.
  • d.Bylo dojednáno oslovení dalších obcí a měst s cílem zjistit předběžný zájem o členství v MAS.
 3. Dne 16.1.2006 navštívili Ing. Stefan, p. Bouda a Ing. Makovička (dále také jen „pracovní skupina") obecní úřad ve Valči, kde proběhlo setkání se starostou panem Sušankou. Ten podal informace o momentálním stavu zakládání MAS v Karlovarském kraji. V současné době došlo k rozdělení velkého MAS Vladař na menší 4 (Vladař, Západní Krušnohoří se sídlem v Ostrově, Náš region na Tepelsku a MAS 21 se sídlem ve Velké Hleďsebi).

  Účastníci se dozvěděli o termínech podávání jednotlivých žádostí. Je zřejmé, že není možné stihnout termín pro podání žádosti o dotaci Leader na rok 2006 – jedná se o náročnou mnoho desítek stránek rozsáhlou žádost podpořenou studií. Doporučeno požádat kraj o dotaci na aktualizaci rozvojových materiálů a dále MZ o dotaci na osvojení programu Leader.

  Byla podána informace o pravděpodobných částkách, které budou přes MAS rozdělovány – oficielně je garantována minimální suma na plánovací období 30 mil. Kč. Pan Sušanka tuto sumu odhaduje na cca 150 mil. Kč.

  Pan Sušanka doporučil nejdříve se zabývat ujasněním hranic budoucího MAS.

 4. Dne 18.1.2006 navštívil ing. Stefan a ing. Makovička p. Zikeše na MÚ Ostrov. Pan Zikeš je tzv. „manažerem území" a vytvářel na základě iniciativy Karlovarského kraje MAS Západní Krušnohoří. Pan Zikeš se podělil o své zkušenosti, byla upřesněna hranice „jeho" zájmu. Ukázalo se, že se u obcí Chodov, Jenišov a Loket budou překrývat území.
 5. Pracovní skupinou byli osloveni zástupci měst Horní Slavkov, Krásno, Kynšperk n. Ohří a předseda Mikroregionu Pod Chlumem s otázkou, zda mají zájem o členství v MAS. Všude byl vysloven předběžný souhlas.
 6. Na základě zjištěných skutečností pracovní skupina rozhodla o dalším nejbližším postupu takto:

  • Komunikovat pravidelně s potenciálními členy – obcemi budoucího MAS prostřednictvím občasného zpravodaje.
  • Připravit dopis na mikroregiony a obce s výzvou k účasti v MAS. Zde práce nějakou dobu potrvají, protože je třeba připravit již návrh základních podmínek, za jakých se bude MAS zakládat.
  • Současně vyzvat obce k navržení dalších členů MAS – podnikatelských subjektů, společenských organizací.
  • Prostřednictvím mikroregionů požádat 2x kraj a 1x MZ o dotaci na podporu vytvoření MAS

Zapsal v Sokolově dne 22.1.2006 Ing. Miroslav Makovička