MAS Plzeňského a Karlovarského kraje si vymění zkušenosti

Projekt Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje je realizován ve spolupráci místních akčních skupin Karlovarského a Plzeňského kraje. Za Karlovarsko jsou to: MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých vod a MAS Krušné hory západ. Za Plzeňsko jsou to: MAS Český les, MAS Zlatá cesta a MAS Radbuza.

Projekt uspěl v 22. výzvě příjmů žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV. LEADER, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce, viz seznam schválených žádostí.

Cílem projektu je zpracování společné doporučující metodiky týkající se tématu “Evaluace a monitoring strategií”. Výstup bude zveřejněn na webových stránkách všech zúčastněných MAS, na webu NS MAS ČR a současně proběhne jeho veřejná prezentace.