Novela zákona o veřejných zakázkách

V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství – Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek.

Zejména upozorňujeme na zásadní změnu ve vymezení dotovaného zadavatele, kterým je nově každý subjekt zadávající veřejnou zakázku nejen na stavební práce, ale i na dodávky a služby, hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů.

ČTĚTE: Doporučení MMR postupu u zakázek (PDF)

Žadatelé, kteří mají zaregistrované projekty z Programu rozvoje venkova, si mohou vyzvednout po 23. 4. 2012 na příslušném RO SZIF aktuální publikaci: “Úplné znění zákona o veřejných zakázkách s komentářem k novele”, ve které jsou vyznačeny všechny změny platné od 1. 4. 2012. Publikace byla zajištěna z prostředků Technické pomoci PRV.