Nové (upřesněné) znění zakládací smlouvy

Vzhledem k vývoji činnosti MAS Sokolovsko, o. p. s. bylo nutné upravit a upřesnit znění zakládací smlouvy společnosti. Tento zápis shrnuje provedené změny.

Došlo k odstranění zakladatelů Zájmové sdružení právnických osob Sokolov – západ (sdružení bylo v loňském roce zrušené, členové tohoto sdružení přešli do Mikroregionu Sokolov – východ) a SK Sokol Chlum Svaté Maří (v loňském roce zakladatel podal písemnou žádost o odstoupení).

V článku III. Druh obecně prospěšných služeb – zde byla doplněna další služba poskytována společností „Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí“.

V článku VIII. Správní rada – v tomto odstavci byly doplněny aktuální informace o nových členech správní rady.

Byl přidán odstavec XI. Statut MAS Sokolovsko, o. p. s.

Byl přidán odstavec XIII. Finanční dary pro zajištění činnosti – Valná hromada si pravidelné finanční dary pro zajištění své činnosti odsouhlasila na svém zasedání dne 10. 6. 2008.

V odstavci XV. byly pouze zaktualizovány webové stránky společnosti.

Aktuální znění zakládací smlouvy společnosti budou zakladatelé podepisovat na společném sezení, které se uskuteční do konce ledna 2009. Pozvánky na toto sezení budou zakladatelům rozeslány elektronickou formou s přesným datem a místem konání.

Aktualizované znění zakládací smlouvy (PDF).