Nadace VIA vyhlašuje program Menší komunitní granty

Program Menší komunitní granty si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich okolí a povzbudit je k vlastní aktivitě. Usiluje o upevnění dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou.

Grantový fond Era – podporuje utváření aktivních komunit a zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí.

Grantový fond ČSOB – podporuje projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni.

Z grantového programu mohou být podpořeny nestátní neziskové organizace, obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace.
Maximální výše podpory činí 70 000 Kč. V každém grantovém fondu je připraveno k rozdělení 1 000 000 Kč.
Uzávěrka pro podávání žádostí o grant je v pátek 4. října 2013.

Více informací zde