Mikrozdroje vodní energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Karlovarský kraj Vás srdečně zve na seminář a workshop na téma “Mikrozdroje vodní energie jako součást energetické soběstačnosti obce”. Svým zaměřením a programem je seminář určen starostům obcí, koordinátorům CVS a podnikatelům v zemědělství, kteří mají zájem o získání potřebných informací k realizaci mikrozdroje elektrické energie na malých vodních tocích případně v ČOV. Zájemci o účast nechť vyplní přihlášku (PDF).