Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

MAS Sokolovsko uzavřela v prosinci 2015 memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky (Agentura pro sociální začleňování). Cílem memoranda je především zajištění souladu při realizaci Strategie pro komunitní rozvoj MAS Sokolovsko na období 2014-2020 a Strategického plánu sociálního začleňování pro území města Chodov.

Ke stažení: Memorandum (PDF)