MAS Sokolovsko vyhlašuje 8. výzvu

MAS Sokolovsko vyhlašuje Výzvu č. 8 v rámci 20. kola příjmu PRV k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko.

Datum vyhlášení výzvy: 15. ledna 2014
Příjem žádostí: 6. února 2014 od 8:30 do 16:30 hodin
Dokumentace

MAS Sokolovsko pro tuto výzvu disponuje prostředky v předpokládané výši cca 1,9 mil. Kč. Tato částka může být navýšena dle aktuálního stavu zůstatku prostředků uvedených na Portálu Farmáře v den zasedání Správní rady MAS.

  • Fiche 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko (cca 1.500.000, tj. 79 %)
  • Fiche 6 – Vzdělávání a šíření informací na venkově (cca 400.000 Kč, tj. 21 %)