MAS Sokolovsko se účastní Dohody o spolupráci v oblasti využití kulturního dědictví v rámci rozvoje cestovního ruchu

MAS Sokolovsko se spolu s dalšími subjekty Karlovarského kraje – Mikroregion Sokolov-východ, Muzeum Sokolov, Městská knihovna Chodov, Městské kulturní středisko Kynšperk, Městský dům kultury Sokolov, občanské sdružení Hartenberk, Tradiční řemesla Bernard a Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí – zapojila do vzájemné dohody o spolupráci v oblasti využití kulturního dědictví v rámci rozvoje cestovního ruchu. Text dohody (PDF).

Zúčastněné strany vedeny snahou o další rozvoj Sokolovska se dohodly, že budou nejen smaostatně, ale i navzájem spolupracovat při propagaci, vzájemné informovanosti a efektivní distribuci propagačních materiálů s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Dohoda vznikla v rámci zpracování výstupů mezinárodního projektu SHIFT-X.