MAS Sokolovsko bilancovala

Konec roku s sebou přináší i čas pozastavit se nad uplynulým rokem a vyhodnotit, co se v tom uplynulém roce povedlo, co se nepovedlo, zamyslet se nad tím, co nás čeká příští, ten nadcházející rok. A tak se i příznivci MAS Sokolovsko sešli v hojném počtu na přátelském setkání členů a členských obcí MAS Sokolovsko o.p.s. Hodovní síň statku Bernard je určitě důstojným prostředím k závěrečné bilanci za rok 2009. Sešlo se tu přes 30 starostů, starostek a dalších členů MASky.

Rok 2009 nám přinesl řadu pozitivních a perspektivních výsledků, které jsou i pro příští rok předpokladem pro úspěšnou a radostnou práci. Vždyť více jak 20 milionů Kč, které byly rozděleny v rámci 1. Výzvy SPL mezi naše obce, jsou předpokladem ke zlepšení vzhledu obcí, kultury bydlení a života v nich. Když si uvědomíme, že nám přinesou nová dětská hřiště, opravené komunikace, opravené kulturní památky atd., nebyla naše snaha v průběhu roku 2009 zbytečná.

mas1.jpg

A i v nastávajícím roce jsou před námi další možnosti, vždyť dalších 20 mil. Kč bude rozděleno v rámci 2. Výzvy SPL. A o tom všem si s radostí a uspokojením vyměnili zkušenosti účastníci právě zmíněného setkání a určitě, až se tu sejdeme za rok, bude zase o čem hovořit.

mas2.jpg

Mnoho díků za tuto práci v uplynulém roce vyjádřil všem přítomným předseda správní rady p. Miroslav Bouda a spolu s manažerem MAS Ing. Makovičkou popřál všem úspěšný rok 2010 a za rok při stejné příležitosti opět nashledanou.