Kultura v Sokolově 6/2013

Sokolovský poklad ve výstavní síni v 1. patře zámku v termínu 25. 5. – 2. 6. 2013, otevřeno denně 9-12 a 13-17.

Zábavná i poučná Muzejní noc v Sokolově dne 7. 6. 2013 v Muzeu Sokolov.

Vernisáž výstavy Kostely na Sokolovsku dne 20. 6. 2013 v 17 hod. Výstava potrvá do 22. 9. 2013

Cesta kolem světa – beseda s Lucií Radovou dne 18. 6. 2013 v 17 hod.

Dočasné uzavření cyklostezky Sokolov-Citice: na základě prováděných stavebních prací stavby „Západní obchvat Sokolov – Svatava (I. etapa) byla, vzhledem k bezpečnosti obyvatel, s okamžitou platností dočasně uzavřena cyklostezka v prostoru stavby. Uzavřena bude po dobu provádění pilotážních prací na SO 201 (silniční most, pilíř č.1). Práce jsou prováděny těžkou technikou a v blízkosti cyklostezky, která je částečně využívaná jako manipulační prostor.