Kraslice – revitalizace středu města

Město Kraslice v listopadu 2015 končí realizaci projektu “Kraslice – revitalizace středu města” (reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01048), který je spolufinancován z ROP Severozápad. Na celkových výdajích projektu 14,8 mil. Kč se dotace podílí 11,9 mil. Kč. Město Kraslice již s pomocí programu ROP Severozápad realizovalo řadu projektů – viz webové stránky.

Díky projektu došlo za 1,5 roku k vybudování klidové zóny u Kostela Božího Těla, parkoviště v ul. Pod nádražím (v blízkosti klidové zóny), stezky pro pěší v ul. Nerudova (směrem k Městským sadům), dále došlo k propojení ul. Havlíčkova s náměstím 28. října lávkou přes Stříbrný potok a také k revitalizaci prostor po bývalém autobusovém nádraží.

Partneři projektu: MAS Sokolovsko o.p.s., Městská knihovna Kraslice, Svazek měst a obcí Kraslicka, Technické služby města Kraslic

  • Projektanti: Ing. Igor Hrazdil, Ing. Martin Kohout, Ing. Helena Michálková – PPP
  • Zpracovatel žádosti o dotaci, dotační management: ABRI, s.r.o.
  • Zhotovitel stavby: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
  • Technický dozor investora: Pavel Hudlický

Na fotografii nové veřejné parkoviště v ul. Pod nádražím:

parkoviste

rop sz

www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu