Kraslice – nové hřiště pro širokou veřejnost

Město Kraslice v prosinci 2014 končí realizaci projektu “Kraslice – rekonstrukce hřiště” (reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01045), který je spolufinancován z ROP Severozápad. Celkové výdaje projektu jsou téměř 9 mil. Kč, na nichž se dotace podílí cca 7 mil. Kč. Díky projektu bylo zrekonstruováno hřiště u Střední školy, základní školy a mateřské školy Kraslice, Havlíčkova ulice.
Široká veřejnost bude od ledna 2015 (podle povětrnostních podmínek a v souladu s provozním řádem) moci využívat víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem, dále travnaté hřiště, dvě dráhy pro běh na 60 m, plochy pro skok daleký, vrh koulí a také okruhovou dráhu pro vytrvalostní běh.

Partneři projektu: Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, MAS Sokolovsko o.p.s., Svazek měst a obcí Kraslicka, Městská knihovna Kraslice

Na fotografiích stav před zahájením stavebních prací a po ukončení stavebních prací:

pred a po

publicita

www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu