Kraslice – kulturní dům má nový interiér

Město Kraslice nyní končí realizaci projektu “Kraslice – rekonstrukce kulturního domu – IV. etapa” (reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/88.01340), který je spolufinancován z ROP Severozápad. Na rekonstrukci se dotace podílí 9,6 mil. Kč.

Kulturní dům funguje jako multifunkční společenské centrum. V rámci projektu byl nyní objekt zpřístupněn pro osoby se sníženou schopností pohybu a kromě jiného byla zrekonstruována jevištní technika a vzduchotechnické zařízení sálu.

Partneři projektu: Městská knihovna Kraslice, MAS Sokolovsko o.p.s., Svazek měst a obcí Kraslicka, Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov.

Projektant: Ing. Helena Michálková – PPP, GRADIOR, spol. s r.o.
Zpracovatel žádosti o dotaci a dotační management: ABRI, s.r.o.
Zhotovitel stavby: Stavební společnost VARO, s.r.o.
Technický dozor investora: STIOB s.r.o.

kulturni dum kraslice