Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje zastřešuje čištění řeky Ohře

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., zve všechny zájemce na regionální akci Čištění řeky Ohře ve dnech 16. dubna a 23. dubna 2016. Řeka je rozdělena na několik úseků, na nichž pak sběr odpadu zajišťují jednotlivé místní akční skupiny. Každý úsek má svou kontaktní osobu (viz plakát v PDF).

Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení. Povodí Ohře zajišťuje svoz sesbíraného odpadu a dodá rukavice a igelitové pytle.

Zdroj: KS MAS Karlovarsko