KČT informuje 4/2013

Cyklostezka Ohře na DVD – Karlovarský kraj a města Cheb, Sokolov a Loket vydaly zajímavého průvodce po páteřní cyklostezce Karlovarského kraje podél Ohře.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO SPOLUZALOŽILA ČESKOU ASOCIACI SCIENCE CENTER
Tým zástupců předních science center a planetárií založil v středu 10.4.2013 Českou asociaci science center. Vyvrcholily tak více než čtyřleté snahy o ustavení profesionální organizace, která bude cíleně vytvářet pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti.
„Naším dlouhodobým cílem je popularizovat vědu a techniku za účelem vzdělávání široké veřejnosti, spolupracovat s orgány státní správy při projednávání zásadních otázek týkajících se neformálního vzdělávání a podporovat dialog mezi vědou a veřejností“, komentuje Mgr. Vlastimil Volák, ředitel plzeňského Techmania Science Center a zároveň první zvolený předseda správní rady asociace.

Krajem léčivých vod – 18. 5.2013
Odemykání rozhledny Panská v Drmoulu – 19. 5. 2013