Katalog tradičních regionálních produktů

Katalog byl vytvořen za účelem propagace a zviditelnění produktů regionu Sokolovska. Do katalogu jsou zařazovány takové produkty, které mají spojitost nebo nějakým způsobem navazují na tradice z našeho regionu či si tradici teprve vytvářejí.

Cílem katalogu je poukázat na to, že i Sokolovsko má své typické a tradiční produkty a jejich producenty, a tyto podpořit v jejich činnosti.

Koncept tradičních regionálních produktů poskytuje příležitost, jak pozitivně ovlivnit lokální trh, turismus i tvorbu pozitivní image regionu. Díky propagaci regionálních produktů podporuje místní producenty (zejména drobné zemědělce, řemeslníky a menší podniky, provozovatele turistických cílů, pořadatele kulturních akcí atd.). U místních obyvatel zvyšuje sounáležitost s regionem a iniciuje různé formy spolupráce v regionu mezi podnikateli, veřejnou správou, neziskovým sektorem i ochranou přírody. Současně jej lze považovat za účinný způsob propagace regionu navenek.

Vizí celého konceptu je propagovat produkty i z Chebska a Karlovarska a vytvořit tak souhrnný katalog tradičních regionálních produktů celého Karlovarského kraje.

Více se dozvíte v samotném katalogu zde.

chleb a sunka