Integrovaná strategie místního rozvoje MAS Sokolovsko 2014-2020

Dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na “1. komunitně-plánovací workshop”, který se uskuteční dne 30. října 2012 /úterý/ od 15:00 hod. na OÚ v Jindřichovicích. Toto setkání bude zaměřené na přípravu Integrované strategie místního rozvoje MAS Sokolovsko na nové programové období 2014-2020.

K účasti srdečně zveme všechny příznivce MAS a uvítáme i posílení našich řad o další zájemce – podnikatele, zemědělce, mladé aktivní lidi atp.