Instruktáž k 6. výzvě SPL MAS Sokolovsko

Pro prvožadatele o dotaci v rámci 6. výzvy Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko bylo zorganizováno školení, které se uskutečnilo dne 16. října 2012 v zasedací místnosti MAS Sokolovsko. Školení vedla Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS. Zápis (PDF).