Hodnocení projektů v 8. výzvě SPL MAS Sokolovsko proběhne 27. února

Výběrová komise zasedne k hodnocení projektů přijatých v rámci 8. výzvy SPL MAS Sokolovsko dne 27.2.2014 v 15:30 na Březové.

Programový výbor zasedá dne 3.3.2014 v 15:00 v kanceláři MAS na Březové.

Správní rada zasedání dne 3.3.2014 v 16:00 v kanceláři MAS Sokolovsko na Březové.