E-learningový kurz pro pracovníky v cestovním ruchu v Karlovarském kraji

Vážení, nyní před zahájením turistické sezóny je ideální doba pro získání zajímavých informací z oboru cestovního ruchu, proto Vás chceme informovat o novém e-learningovém kurzu právě pro pracovníky v cestovním ruchu v Karlovarském kraji (např. pracovníci infocenter, recepcí, odborů rozvoje měst a průvodci).

Poskytovatelem kurzu “Management produktů cestovního ruchu” je NNO Tradiční řemesla Bernard, z.s.

Základní informace s osnovou kurzu a ukázka z kurzu jsou na webové stránce kurzu.

Další informace

V loňském roce kurz velmi chválily pracovnice IC Jáchymov.

Rozsah e-learningového kurzu je 40 hod., tzn. doba na studium materiálů a absolvování testů. Výhodou kurzu je, že nemusíte nikam jezdit, můžete celý kurz absolvovat ze svého počítače. Účastníci loňského kurzu si cenili především to, že mohou testy opakovat kolikrát bylo zapotřebí, a nebyli tak stresováni. V průběhu studia můžete probíranou látku konzultovat s lektorem kurzu, můžete také požádat o pomoc, když se “zaseknete” na nějaké otázce v testu. Studium můžete absolvovat třeba během týdne po zaslání přístupových údajů nebo si ho můžete rozložit až na 2 měsíce. Po úspěšném ukončení závěrečného testu se zasílá osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzovné je ve výši 2.900,- Kč.

Kontakt pro další informace

Bc. Dagmar Hůrková – lektor kurzu
Tradiční řemesla Bernard, z.s.
Šachetní 135, 356 01 Královské Poříčí
Tel.: 352 723 185
E-mail: tradicni.remesla@seznam.cz
Web: www.tradicniremeslabernard.cz

strom-1677
Foto: KV point