Druhá vlna výzev v Programovém rámci IROP vyhlášena k 3. 4. 2017

Zveme Vás na seminář pro žadatele do 2. vlny výzev v Programovém rámci IROP, jež jsou vyhlášeny k datu 3. 4. 2017:

  • “MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje”
  • “MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení”
  • “MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému”

Výzvy jsou zveřejněny zde.

Ke stažení: pozvánka (PDF)

Kdy: 10. 4. 2017 od 9 hod.

Kde: školící místnost na Statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

Jak se přihlásit: e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil: 775 303 067, nejpozději do 6. 4. 2017

Program:

1) Představení jednotlivých výzev
2) Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD
3) Povinná příloha MAS Sokolovsko
4) Základní informace k systému pro předkládání žádostí IS KP14+
5) Diskuze

Předpokládaný konec semináře je kolem 14 h. Během semináře bude zajištěno drobné občerstvení.