Dotazník projektu Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa

Vyjádřete se prosím k probíhajícímu projektu, který je zaměřen na památky po zaniklých obcích Slavkovského lesa. Váš názor může ovlivnit např. seznam pamětihodností, které budou do projektu zahrnuty.

Odpovězte na několik v otázek v dotazníku! Děkujeme.

Jedním z výstupů projektu je vyhledávací studie. Ta zpracuje metodou pasportizace několik desítek reliktů ze zaniklých obcí Slavkovského lesa. Pro část z nich bude zpracována projektová dokumentace na stavební obnovu. Půjde například o kapličky, studny, základy staveb (kostel, kaple, významné sídlo), vojenské bunkry, přírodně-technické útvary spojené s lidskou činností. Dále bude zpracován bulletin o obnově reliktů a studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci dle pravidel ROP Severozápad.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.