Doporučené projekty v 6. výzvě

Níže zveřejňujeme seznam projektů doporučených v rámci 6. výzvy MAS Sokolovsko k dalšímu financování – schváleno správní radou dne 27. 6. 2012.

MAS Sokolovsko v následujících dnech rozešle všem úspěšným i neúspěšným žadatelům písemnou informaci o výsledku výběru projektů. Všichni současně obdrží přehled získaných bodů v jednotlivých hodnotících kritériích.

Stáhnout výsledky výzvy (XLS)