Dny cestovního ruchu na Statku Bernard

Zveme vás na Statek Bernard v Královském Poříčí v neděli dne 5. prosince 2010. V rámci vánočních trhů tu na vás čeká stánek MAS Sokolovsko – nevíte, kdo to je MAS Sokolovsko – tím spíše tento stánek stojí za povšimnutí a pár minut vašeho času.

Je tu pro vás připravena řada DVD a skládaček, které byly pořízeny v rámci Propagační kampaně “Za krásami MAS Sokolovsko”.

Tato DVD vám přiblíží řadu zajímavostí z našeho regionu a kouzelná místa, která můžeme navštívit v našem volném čase, projet na kole, proplout na lodi či projít pěšky.

Na vaši návštěvu čeká stánek obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Sokolovsko. Těšíme se na vaši účast!

Projekt byl podpořen Regionálním operačním programem Severozápad.

ROP Severozápad