MAS Sokolovsko vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

MAS Sokolovsko vyhlašuje Výzvu č. 7 v rámci 19. kola příjmu PRV k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko pro tuto výzvu disponuje prostředky ve výši cca 14 mil. Kč.

Datum vyhlášení výzvy: 8. dubna 2013
Příjem žádostí: 6. a 7. května 2013

Dokumentace